Rozmowy niesymetryczne

Gościem jest minister sprawiedliwości – prof. Adam Bodnar.