Reset

Cykl dokumentalny pokazujący politykę międzynarodową oraz relacje Polski z krajami NATO oraz Rosją.