Pytanie dnia

Rozmowa o najważniejszych wydarzeniach dnia. Komentarz do materiałów przedstawionych w głównym wydaniu programu informacyjnego.