Pożyteczni.pl

Jak uchronić dzieci z patologicznych rodzin w Warszawie przed nieszczęśliwym dzieciństwem? Streetworkerzy czyli „pedagodzy z ulicy” organizują czas wolny najmłodszym. W drugiej części programu o częstochowskich streetworkerach Stowarzysze