Pożyteczni.pl

Już starożytni zaobserwowali zbawienny wpływ zwierząt na procesy leczenia ludzi. Konie, osły, psy, koty to asystenci w rehabilitacji. Jak je wyszkolić i na co zwracać uwagę, gdy zwierzę sposobi się do takiej pracy? I jak ludzie reagują na „zwie