Pożyteczni.pl

Zajęcia pozaszkolne, wsparcie dzieci z zagrożonych środowisk to temat tego wydania programu. Zobaczymy jedną z placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz odwiedzimy Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, gdzie kontynuowane są metody wychowawcze legendarnego Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.