Pożyteczni.pl

Wszystkie organizacje pozarządowe opierają swoje działania na wolontariacie. Kim jest zatem wolontariusz? Kto może zostać wolontariuszem i jakie są pola do działalności wolontariackiej. O tym w kolejnym wydaniu programu.