Pożyteczni.pl

W mieście królewskim Krakowie działa kilka organizacji, które przybliżają nam, współczesnym historię miasta i historię jej mieszkańców, którzy przybyli do niego przed wiekami. To Ormianie i Żydzi, którzy założyli współcześnie organizacje pozarządowe i za ich pośrednictwem kultywują własną kulturę i przekazują ją tym wszystkim, którzy są jej ciekawi.