Pożyteczni.pl

W mieście królewskim Krakowie działa kilka organizacji, które przybliżają nam, współczesnym historię miasta i historię jej mieszkańców, którzy przybyli do niego przed wiekami. To Ormianie i Żydzi, którzy zało