Pożyteczni.pl

Cały świat demokratyczny patrzy z uznaniem na zaangażowanie Polski w niesieniu pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Jej wielka skala nie byłaby możliwa bez pracy wolontariuszy, którzy poświęcają nie tylko swój czas ale również, w wielu wypadkach, prywatne środki, by wesprzeć osoby, dotknięte wojną. Poznamy Stowarzyszenie Folkowisko z Gorajca (tuż przy granicy) oraz Fundację Dobrych Inicjatyw, która ma doświadczenie w pracy wolontariackiej. Bo siła pomagania tkwi w wolontariuszach.