Pożyteczni.pl

Jak ważna dla odzyskania sprawności jest rehabilitacja? To pokazują dzieci, które doznały uszkodzenia mózgu i są pod opieką specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w całym kraju. W pr