Pożyteczni.pl

Czy potrafimy racjonalnie gospodarować żywnością? Czy potrafimy się nią dzielić z potrzebującymi oraz jak to robimy i z kim się dzielimy? Z pomocą dla głodnych idzie Fundacja św. Jana Jerozolimskiego oraz pastor Oktawian i jego misja pomocy rozdająca