Pożyteczni.pl

Audiodeskrypcja stała się prawdziwym skokiem technologicznym. Umożliwia osobom niewidzącym lub słabo widzącym odbiór filmów, przedstawień, wszelkich przekazów wizualnych. Promuje ją Polski Związek Niewidomych. Coraz więcej instyt