Pożyteczni.pl

Audiodeskrypcja stała się prawdziwym skokiem technologicznym. Umożliwia osobom niewidzącym lub słabo widzącym odbiór filmów, przedstawień, wszelkich przekazów wizualnych. Promuje ją Polski Związek Niewidomych. Coraz więcej instytucji kultury, sztuki i mediów oferują usługę audiodeskrypcji. W programie również o tym jak pokonać ciszę. W zrozumieniu mowy, której osoby głuche nie słyszą pomagają członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, których widzimy na ekranach telewizorów, na ekranach kin, w teatrach, urzędach, uczelniach, różnego rodzaju eventach.