Pożyteczni.pl

Fundacja Dla Dzieci Redemptoris Missio powstała w 1992 roku w Poznaniu z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Potrzeby świata są w centrum ich uwagi, Fundacja Dla Dzieci wspiera misje na całym świe