Pożyteczni.pl

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami obawiają się o ich los, gdy już ich samych zabraknie. Całe życie poświęcają opiece nad nimi, ale biologia jest nieubłagana. Co się stanie z niepełnosprawnymi, gdy rodzice odejdą? Czy staną się podopiecznymi państwowych domów opieki, a może zamieszkają w domach, które rodzice wybudują własnymi siłami, jednocząc się w fundacjach i stowarzyszeniach? A wszystko po to, by zabezpieczyć w przyszłości swoje dzieci. Z pomocą idą ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze prowadzone przez Stowarzyszenie „Szlakiem tęczy” i Stowarzyszenie „Tęczowy dom”.