Pożyteczni.pl

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami obawiają się o ich los, gdy już ich samych zabraknie. Całe życie poświęcają opiece nad nimi, ale biologia jest nieubłagana. Co się stanie z niepełnosprawnymi, gdy rodzice odejdą? Czy staną się podopiecznymi pańs