Pożyteczni.pl

„Genius loci” to nic innego, jak magia miejsca. Po to, żeby zrozumieć i poczuć miejsce, w którym żyjemy, albo które jest nam po prostu bliskie – warto poznać jego historię. Tym zajmuje się wiele organizacji pozarządowy