Pożyteczni.pl

„Genius loci” to nic innego, jak magia miejsca. Po to, żeby zrozumieć i poczuć miejsce, w którym żyjemy, albo które jest nam po prostu bliskie – warto poznać jego historię. Tym zajmuje się wiele organizacji pozarządowych. Tym razem zapraszamy widzów na Górny Śląsk, gdzie jest wiele magicznych miejsc odkrywanych i pielęgnowanych przez organizacje pozarządowe. Odkrywaniem historii zajmują się właśnie pasjonaci z „Genius Loci” i studenci historii z Uniwersytetu Śląskiego, którzy archiwizują obiekty przemysłowe. Jednym z nich jest pozostająca pod opieką Fundacji Ochrony Dziedzictwa Narodowego Śląska nieczynna już huta cynku, którą stara się zachować ją od zapomnienia.