Pożyteczni.pl

Choć często jesieni życia towarzyszą kłopoty ze zdrowiem czy doskwierająca samotność, to wiek podeszły ma też wartości, o których w czasach współczesnych zapominamy. A przecież mądrość i doświadczenie życiowe wynikające z wieku są bezce