Pożyteczni.pl

Żyjemy w czasach pokoju, ale armia musi być stale w gotowości. Polscy żołnierze uczestniczą w misjach pokojowych, zdarza się, że w ich trakcie tracą życie i zdrowie. Bez wsparcia rodzin, które najlepiej rozumieją specyfikę służby, byłoby to tr