Pożyteczni.pl

Żyjemy w czasach pokoju, ale armia musi być stale w gotowości. Polscy żołnierze uczestniczą w misjach pokojowych, zdarza się, że w ich trakcie tracą życie i zdrowie. Bez wsparcia rodzin, które najlepiej rozumieją specyfikę służby, byłoby to trudne. O żołnierzach, ich rodzinach działają na tym polu organizacjach pożytku publicznego jak Stowarzyszenie „Sprzymierzenie z GROM" oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa.