Pożyteczni.pl

Choroby autoimmunologiczne wciąż są zagadką dla lekarzy, naukowców a przede wszystkim dotkniętych nimi pacjentów. Zespół stwardnienia rozsianego czy Hashimoto to nieuleczalne choroby, które towarzyszą dotkniętym do końca ż