Pożyteczni.pl

Bezdomność to problem, ponad, 30 tysięcy osób. Kryzys bezdomności bywa efektem wyboru, ale przede wszystkim wiąże się z nałogami osób bezdomnych i patologicznymi relacjami rodzinnymi. Bezdomni nie są pozostawieni samym sobie, szczeg&oac