Pożyteczni.pl

Bezdomność to problem, ponad, 30 tysięcy osób. Kryzys bezdomności bywa efektem wyboru, ale przede wszystkim wiąże się z nałogami osób bezdomnych i patologicznymi relacjami rodzinnymi. Bezdomni nie są pozostawieni samym sobie, szczególnie teraz, w dobie pandemii. O ich życie dbają organizacje pozarządowe. W programie o działalności Centrum Pomocy MONAR-MARKOT i Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża.