Pożyteczni.pl

Autyzm jest zaburzeniem o nieznanym do tej pory podłożu i nie do końca zbadanym. Przybiera różne postaci – od głębokiego zaburzenia po dużo lżejszą postać, pozwalającą funkcjonować w normalnym życiu. Towarzyszy jednak do końca życia. Pro