Pożyteczni.pl

Tym razem poznamy prawdziwych zapaleńców, którzy niosą pomoc do dalekiej Afryki. Przyjrzymy się działalności warszawskiej fundacji Dzieci Afryki, realizującej programy pomocowe we współpracy z polskimi misjonarzami, parafiami ora