Pożyteczni.pl

Są miłośnikami przyrody. Walczą o jej zachowanie. Na Podlasiu członkowie Fundacji „Dzika Polska” dbają o Puszczę Białowieską, ostatni pierwotny las w Europie, w którym mieszkają ginące gatunki roślin i zwierząt. W programie również o miłośników ptaków z Towarzystwa Przyrodniczego „Dubelt” O tym jak chronić naszą przyrodę i zagrożone gatunki mówi ekolog prof. Wiktor Kotowski.