Pożyteczni.pl

Pandemia w znacznym stopniu utrudniła funkcjonowanie organizacji, które zajmują się osobami, dotkniętymi chorobą alkoholową. W miarę możliwości jednak działają, tak jak Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich SERCE z Warszawy czy Wspól