Pożyteczni.pl

Pokazujemy ludzi zrzeszonych w instytucjach, które pomagają m.in. w powrocie do zdrowia ofiarom tragicznych wypadków. A są nimi: Stowarzyszenie Dar Pomocy i Fundacja Lekarze lekarzom z Warszawy. Ich misją jest jak najszybszy powró