Pożyteczni.pl

STO to Społeczne Towarzystwo Oświatowe, powstałe pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, by zrewolucjonizować polską oświatę i przełamać państwowy monopol. Szkoły społeczne powstają w różnych zakątkach kraju. Jest ich obecnie blisko 100. Szkoły realizują „podstawę programową”, co jest obowiązkiem każdej szkoły, ale także realizują wiele działań, które wykraczają poza podstawę. Opierają się również na ścisłej współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów. Każdy z tych podmiotów ma prawo głosu w całym procesie dydaktycznym. Odwiedzimy szkoły społeczne w Ciechanowie i w Warszawie, gdzie przy ulicy Głogowej od 1990 roku działa szkoła „Dać szansę” dla dzieci niepełnosprawnych.