Pożyteczni.pl

Domy samotnej matki. Odwiedzimy dwa: najstarszy – w Chyliczkach i jeden z najnowszych – w Łodzi. Kobiety znajdują tam schronienie przed bezdomnością, ale przede wszystkim przed przemocą domową, której doświadczają od swoich partner