Pożyteczni.pl

Tym razem program poświęcony jest dialogowi międzypokoleniowemu, realizowanemu za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Jak dbać o relacje między dziadkami i wnuczkami wie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”. O aktywność w życiu