Pożyteczni.pl

W programie o tragicznych losach dzieci zamojszczyzny. Pamięć o tych wydarzeniach pozostaje wciąż żywa. Ludzie dobytek całego życia musieli spakować w przeciągu kilku minut. Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu wspiera osoby starsze. Fundusze, które są pozyskiwane wspierają działania integrujące poszkodowanych przez III Rzeszę. Wysiedleńcy z zamojszczzyny dalej szukają swoich rodzin i tożsamości.
Fundacja Porta Memoria ma na celu zadbanie o świadomość historyczną i kulturalną regionu zamojszczyzny. Muzeum w Bełżcu prowadzi projekt „Każda osoba ma swoje imię”.