Pożyteczni.pl

Społeczeństwo polskie się starzeje – tak wskazują statystyki. Co robić ze sobą po przejściu na emeryturę? Jak wypełnić czas jesieni życia? Mieszkańcy Podkowy Leśnej przekonują, że są teatralnym pępkiem Europy. Bez żadnych zahamowań stworzyli teatr „Między słowami”, którym przez lata opiekował się wychowawca wielu pokoleń twórców telewizyjnych – Michał Bogusławski. Ciekawą ofertę dla seniorów ma też sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które przeżywają teraz swój złoty wiek.