Powroty

Minęły trzy lata i znów ekipa „Powrotów” jest u rodziny Zdanewiczów. Najstarszy syn Gabriel rozpoczął studia na mechatronice i myśli nie tylko o pozostaniu w rodzinnej firmie, ale także o jej poprowadzeniu, kiedyś...