Powroty

Pierwszy raz mamy w Powrotach naukowca, do tego młodego adiunkta, który po powrocie do Polski wykłada na jednej z warszawskich uczelni - Akademii Koźmińskiego . Pierwszy też raz mamy urodzonego w Polsce reemigranta z RPA, który spędził