Powroty

W programie tym razem dokumentalna opowieść o sprowadzeniu do Polski rodziny Jacyniaków.


Potomkowie Polaków z Ukrainy odnalezieni przez senator Marię Koc otrzymali polskie obywatelstwo a pracę i dach nad głową 7-osobowemu rodzeństwu zapewnił prezes Arche Władysław Grochowski.


Pracują i uczą się w pięknym Łochowie pod opieką burmistrza Roberta Gołaszewskiego i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Agnieszki Ludwin.