Powroty

Nie było to łatwe, bo bohater Powrotów jest góralem z krwi, kości i z duszy. Tęsknota za górami i rodzinnym Chochołowem była ogromna. Wrócił najszybciej jak mógł, a na pamiątkę tej wielkiej tęsknoty wyrzeźbił kapliczkę Matki Boskiej od Szczęśliwych Powrotów. To święte miejsce dla ludzi gór dedykowane Janowi Pawłowi II. Dziś kapliczka stała się symbolem powrotów, do Boga, do kraju, do wiary.