Polonia Express

Program w telegraficznym skrócie przedstawia wydarzenia z życia Polonii w Ameryce Północnej. Zespół dziennikarzy na stałe mieszkający w USA, Kanadzie i Meksyku prześledzi i zarejestruje bieżące wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne. Będzie obserwować i relacjonować aktywność rodaków mieszkających tam na stałe (emigracja) i przebywających okresowo (kontrakt, tourne, pobyt czasowy, ekspedycja itd.). Intencją programu jest stałe komentowanie i odnotowywanie form obecności Polonii we wszystkich obszarach aktywności zawodowej i prywatnej tj. w życiu artystycznym, sportowym, naukowym, biznesowym, hobby itd. W centrum uwagi Polonia Express znajdą się: działalność wybitnych naukowców, biznesmenów, artystów oraz zwykłych ludzi osiadłych na emigracji, życie kulturalne i umysłowe Polonii oraz związanych z nią środowisk, zjawiska z zakresu kultury masowej, popularnej i ludowej.