Polacy światu

W krótkich filmach poznamy niezwykłe historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od Ojczyzny, sercem oddani byli Polsce, ale swoim umysłem i talentem służyli innym narodom.


Bohaterem odcinka jest Ludwik Szaciński. Polski fotograf, powstaniec styczniowy, emigrant.


Jeden z pierwszych profesjonalnych fotografów w Norwegii.