Polacy światu

Seria etiud telewizyjnych koncentrująca się na historiach wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. Na ludziach, którzy swoim geniuszem, uporem i chęcią zmiany świata przyczynili się do rozwoju cywilizacji. Program zrealizowany dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i TVP Polonia.

Bohaterowie serii to osobowości niepospolite, postaci znane i nieznane. Burzliwa historia Polski zmusiła wielu z nich do emigracji, niektórzy wyjechali poszukiwać nowych możliwości kształcenia i rozwoju, prowadzenia badań. Nazwiska niektórych pojawiają się w podręcznikach historii w Polsce i innych krajach. Zasługi innych wciąż pozostają w cieniu. Czasami znany jest wynalazek czy dzieło, jednak szersza publiczność nie kojarzy go z osobą polskiego pochodzenia. Wszyscy jednak zasługują na upamiętnienie i popularyzację.