Polacy światu

Seria etiud telewizyjnych koncentrująca się na historiach wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. Na ludziach, którzy swoim geniuszem, uporem i chęcią zmiany świata przyczynili się do rozwoju cywilizacji. Program zrealizowany dzięki