Podaj rękę Ukrainie

Nie ustaje strumień ludzi uciekających przed wojną z Ukrainy. Transport z przejść granicznych z Polską zapewnia im Państwowa Straż Pożarna. Już od pierwszego dnia wojny na Ukrainie polscy prawnicy bezpłatnie świadczą porady prawne, pomagają w poświad