Podaj rękę Ukrainie

Codzienny program informacyjny o napaści Rosji na Ukrainę, traktujący o aktualnej sytuacji związanej z pomocą udzielaną uchodźcom w Polsce. Część realizowana w języku ukraińskim.
W tym odcinku: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie - działania na rzecz uchodźców i Polaków pozostających na Ukrainie; Zakon Pasjonistów pomaga swojemu klasztorowi na Ukrainie; zapisy dzieci ukraińskich do przedszkoli.