Podaj rękę Ukrainie

Codzienny program informacyjny o napaści Rosji na Ukrainę, traktujący o aktualnej sytuacji związanej z pomocą udzielaną uchodźcom w Polsce. Część programu realizowana jest w języku. ukraińskim. W najbliższą niedzielę wierni Kościołów Wschodnich będą obchodzić Wielkanoc. Z tej okazji w wielu polskich domach zasiądą przy stołach Polacy i Ukraińcy. Jakie zwyczaje i tradycje kultywuje się podczas prawosławnych świąt?