Podaj rękę Ukrainie

Codzienny program informacyjny o napaści Rosji na Ukrainę, traktujący o aktualnej sytuacji związanej z pomocą udzielaną uchodźcom w Polsce. Część realizowana jest w języku ukraińskim. Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań, mających na