Pełny obraz

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. W ostatnich kilkudziesięciu latach w Europie na głowę mieszkańca przypadało jej prawie 5000 m3, w naszym kraju było to tylko 1800 m3, czyli prawie trzykrotnie mniej. Na obecny stan miały wpływ decyzje podejmowane kilkadziesiąt lat temu. Te, które podejmujemy dziś, odczują nasze dzieci. Czy Polsce grozi susza? Jakie wyzwania stawia zmieniający się klimat i coraz bardziej intensywna gospodarka? Co robimy i co możemy zrobić, żeby się do tego przygotować albo zmienić ten stan rzeczy? Odpowiedzi szukamy, odwiedzając miejsca najbardziej zagrożone suszą oraz takie, które podejmują działania ograniczające jej zasięg i oddziaływanie.