Pełny obraz

Mniejszości narodowe i etniczne wrosły w krajobraz Polski. Od wieków stanowią o kolorycie naszego kraju. Ale od kilkudziesięciu lat doświadczamy też nowego zjawiska - napływu imigrantów z dalekich zakątków świata, którzy z