Pełny obraz

PGR-y, Państwowe Gospodarstwa Rolne. Tę nazwę znają już tylko starsi Polacy, pamiętający czasy PRL-u. A wbrew pozorom, jest o czym dzisiaj przypominać. W latach transformacji ustrojowej i reformy Balcerowicza upadały jeden po drugim. Bez spektakularn