Pełny obraz

Wielka przyszłość, trudna teraźniejszość. Czy Polska będzie bogata? „HUB” to opowieść o wielkim marzeniu. Marzeniu o zerwaniu z geograficzną klątwą, przez którą Polska przez wieki znajdowała się między młotem a kowadłem. Bliskość wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu częściej sprawiała problemy, a zdecydowanie rzadziej prowadziła do rozwoju naszego państwa. Na początku drugiego tysiąclecia Polska wreszcie staje przed szansą, żeby ze swojego położenia uczynić przewagę konkurencyjną. Holendrzy, Niemcy, Francuzi - wszyscy zarabiają. Niekoniecznie na tym, że coś wytwarzają, ale na tym, że są znakomitymi pośrednikami w międzynarodowym handlu. Przetasowania na geopolitycznej mapie świata sprawiają, że na plan pierwszy wysuwa się dalekowschodnie mocarstwo. Chińska koncepcja nowego jedwabnego szlaku stawia Polskę na pozycji bramy do Unii Europejskiej dla produktów pochodzących z Państwa Środka. Od determinacji polskich decydentów i biznesmenów zależy, czy na handlu z Chinami zarobimy miliardy euro. A to tylko jeden z aspektów nowego miejsca Polski w międzynarodowych powiązaniach handlowych - przecież jesteśmy największym państwem wspieranego przez Amerykanów Trójmorza, dzięki któremu możemy stać się liderem całego regionu i czerpać z tego wymierne gospodarcze korzyści. Nie obejdzie się bez wielkich inwestycji. Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowa portów morskich, nowe terminale przeładunkowe, wielkie centra logistyczne na wschodzie kraju - potrzeb jest wiele, ale możliwości jeszcze więcej. Żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć. Czy Polska stanie się kontynentalnym HUB-em? Co to w ogóle znaczy? Czy Niemcy i Rosjanie na to pozwolą?