Pełny obraz

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do dwa tysiące pięćdziesiątego roku. Redukcja emisji CO2 o pięćdziesiąt pięć procent już za siedem lat. Taki cel cywilizacyjny stawia sobie Unia Europejska. Europejski Zielony Ład i związane z nim unijne strategi