Pełny obraz

Około 40 procent Zalewu Wiślanego trafiło do Polski po II wojnie światowej. Jednak wyjście na pełne morze jest na terenie Rosji (wcześniej Związku Radzieckiego). Stwarza to poważne problemy w korzystaniu z tego akwenu. Znacznie zmniejszyło się znacze