Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej

W programie: Jedyne na kontynencie miejsce, gdzie można studiować polonistykę | Jedna z największych tragedii historii polskiej emigracji | Spotkanie z mistrzem, który od ponad czterdziestu lat z aparatem w dłoni dokumentuje życie polskiej spo