Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej

Magazyn prezentuje życie i działalność Polaków i ich potomków w krajach Ameryki Południowej, szczególnie w Brazylii, sylwetki wybitnych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z tamtej części świata. Przybliża wyjątkowe miejsca, w których żyją i działają nasi Rodacy.

Cykl tworzony we współpracy z organizacjami polskimi w różnych krajach Ameryki Południowej, prezentuje również
historie osadnictwa polskiego na kontynencie południowoamerykańskim.