Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej

Magazyn prezentuje życie i działalność Polaków i ich potomków w krajach Ameryki Południowej, szczególnie w Brazylii, sylwetki wybitnych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z tamtej części świata. Przybliża wyjąt