Ocaleni

Jego dzieciństwo zniszczył brak miłości i alkoholizm matki. Wychował go świat przestępczy, a potem poprawczaki i więzienia. Był alkoholikiem, przemocowcem, sutenerem. Na szczęście Jacek Jakielaszek spotkał ludzi, którzy pomogli mu znaleźć prze