Ocaleni

Większość dzieciństwa spędził w instytucjach opiekuńczych. W swoim życiu zetknął się z niesprawiedliwością, przemocą i światem uzależnień. Dziś Dobromir Makowski, uzdrowiony z dawnych ran, pomaga innym odnaleźć nadzieję i nowy kierunek. Jego dumą i r